Tòa Nhà 178 Tây Sơn

Trong: Dự án / Vào: 17/01/2023 376

Sơ Đồ Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Trung Tâm Của Tòa Nhà 6 Tầng

Hình Ảnh Chuẩn Bị Lắp Đặt Điều Khiển Trung Tâm

 

Hình Ảnh Chuẩn Bị Kết Nối Đường Ống Đồng Dẫn Gas Lạnh

Đọc thêm: 

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM
Địa chỉ:
Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh
Hotline:
0969968646
Email:
congtytnhhcodien@gmail.com/nhathaucodienhanoi@gmail.com